0936181550

Bộ Tài nguyên phủ nhận ‘giao lưu golf’ vào thời điểm mưa lũ

Chiều nay, Bộ trưởng Tài nguyên dẫn đầu đoàn công tác đến Yên Bái để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

Thảo Nguyên Đồ Chơi © 2017. All Rights VN3C.

Cơ sở sản xuất đồ chơi mầm non tốt nhất trên toàn quốc. MÃ SỐ THUẾ: 0107368986

HOTLINE: 0936181550 - 0932298290